Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lord Alanbrooke var øverstkommanderende for de britiske styrker under det meste af anden verdenskrig og Winston Churchills øverste militærrådgiver. Hans dagbøger - som nu foreligger i komplet og ucensureret udgave - er almen anerkendt som et af de vigtigste og mest kontroversielle krigsdokumenter i moderne tid.

Alanbrooke om Churchill: "... genialitet blandet med en utrolig mangel på vision han er så afgjort den mest besværlige mand at arbejde med, jeg nogensinde har mødt."

Churchill om Alanbrooke: "Jeg slår i bordet og skubber ansigtet frem mod ham, og hvad gør han? Slår endnu hårdere og stirrer tilbage."

Lord Alanbrookes (1883-1963) ucensurerede dagbøger fra tiden under anden verdenskrig, hvor han var øverstkommanderende for de britiske styrker og Winston Churchills nærmeste militære rådgiver - og modstander.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Krigsdagbøger"

Krigsdagbøger
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima