Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kristallnacht

Gilbert Martin
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
9,99

Martin Gilbert beschrijft de verschrikkingen van de Kristallnacht (9-10 november 1938), die aantoonde dat de bevolking in nazi-Duitsland nauwelijks in verzet kwam tegen openbaar geweld tegen de Joden.

Kristallnacht, de nacht van 9 op 10 november 1938. Overal in Duitsland worden synagogen in brand gestoken, winkels en bedrijven vernield. Eenzelfde lot treft Joodse huizen, scholen, ziekenhuizen en begraafplaatsen. Vierhonderd Joden worden vermoord of tot zelfmoord gedreven. Martin Gilbert verhaalt over deze dramatische nacht en analyseert de gevolgen. Want een van de dingen die deze nacht pijnlijk duidelijk worden, is dat de bevolking in nazi-Duitsland zich niet of nauwelijks verzet tegen openbaar geweld tegen de Joden.

Sir Martin Gilbert (1936) is een Britse historicus, die als professor aan het befaamde Oxford meer dan tachtig boeken heeft geschreven. Hij is gespecialiseerd in de holocaust en de Joodse geschiedenis. Gilbert is internationaal vooral bekend als de officiƫle biograaf van Sir Winston Churchill.

'Martin Gilbert laat (...) zien dat de georganiseerde chaos van Kristallnacht de eerste stap was naar de genocide. Hoewel de gebeurtenissen zich lang geleden afspeelden, blijft zijn waarschuwing zeer relevant.' - 'The Guardian'

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: specifici argomenti » Periodi storici » Storia del XX e XXI secolo » Olocausto, Genocidi e Pulizia etnica » Storia dell'Europa » Storia militare

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/04/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789401903875

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kristallnacht"

Kristallnacht
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima