Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vi kender Kristian IV som krigskonge og levemand, men Francis Beckett præsenterer os her for en anden side af ham. Kristian IV var nemlig en af de mest kunstinteresserede i den danske kongerække. Han sørgede for at få internationale kunstnere til Danmark og støttede kunstnere økonomisk, så de kunne udfolde deres talent, og hele landet kunne få gavn af det.

Francis Beckett fortæller historien om Kristian IV og hans store kærlighed til malerkunsten. Han viser os en anden side af den store mand og hans rolle som konge. Francis Beckett (1868-1943) var en dansk kunsthistoriker og forfatter. I løbet af sit liv foretog han mange længere studierejser i Europa. I 1924 blev han en del af direktionen for Ny Carlsbergfondet, og samme år blev han Ridder af Dannebrog. Francis Beckett debuterede som forfatter i 1895 med bogen "Altertavler i Danmark fra den senere Middelalder" og udgav efterfølgende flere bøger om europæisk kunst- og arkitekturhistorie.

Dettagli

Generi Arte Beni culturali e Fotografia » Storia dell'arte » Rinascimento dal 1400 al 1600 » Teoria delle arti e opere generali

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/08/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788726024289

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kristian IV og malerkunsten"

Kristian IV og malerkunsten
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima