Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Detta är en betydelsefull, lättillgänglig men ocksa lite allvarsam berättelse om en flicka som lever, leker och gar i skolan i Tyskland under andra världskriget.Fantasifulla och livliga Kristine bor pa en bat i Berlin när andra världskriget börjar. Hon bor där tillsammans med sina föräldrar och deras tva hundar, Nero och Max. I närheten bor ocksa Onkel Mattis och Kristines fisförnäma farmor. En dag far Kristines pappa ett jobb där han ska hjälpa judar att lämna landet. Men när han börjar bevakas av nazisterna bestämmer sig familjen för att flytta till en annan bat vid kusten. Där far Kristine börja i en ny skola. Ibland hittar hon pa bus och när mamma blir arg sa rymmer Kristine. Men som tur är sticker hon bara hem till kompisen Brigitte. Följ med Kristine pa hennes roliga men ocksa lite läskiga äventyr. Kommer hon att lära sig simma? Och hur ska det egentligen ga för modiga Kristine?"Kristine!" har vunnit hederspris i Bonnier Carlsens manustävling inom tema historia. -

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa storica » Temi personali e sociali » Famiglia e relazioni

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/02/2023

Lingua Svedese

EAN-13 9788728535738

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kristine!"

Kristine!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima