Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kristne fester

Johnny Thiedecke
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
6,58

"Kristne fester" handler om livets store begivenheder og eksistentielle spørgsmål. Johnny Thiedecke belyser de kristne ritualer som dåb, bryllup og begravelse og sammenholder dem med gamle tiders folkelige trosforestillinger. I bogen rejses desuden en etisk og filosofisk debat om emner som kristendom, kærlighed, død, ondskab og evigt liv. Johnny Thiedecke (f. 1946) er dansk forfatter og lektor i historie. Han har udgivet en lang række undervisningsbøger til fagene historie, religion, samfundsfag og oldtidskundskab i gymnasiet. Thiedeckes viden spænder bredt, og hans mange bøger omhandler alt fra hekseforfølgelser og historiske sygdomme til hellig krig og oplysningstiden.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Etica religiosa » Filosofia della Religione » Cristianesimo , Psicologia e Filosofia » Filosofia: Specifiche aree » Filosofia della religione

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/01/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788726711868

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kristne fester"

Kristne fester
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima