Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Daha birkaç gün önce ülkesinden nasl zorlukla kaçtn anlatrken öminenin mütevaz nda korumaszca aslan yüzü, imdi yüzlerce kiilik bu görkemli salonun keskin klar altnda alabildiine sert ve güçlüydü. Iklardan yansyan gölgesi kadar büyümütü sahnede. Kendisinin de dedii gibi; zor günler ona krk notalar olarak dönmü ve onu dünyann tand bir adam yapmt. Sahnede devleen o adamn gömleinin kolundaki söküü bilen tek kii olduum için dünyann en ansl kadn addettim kendimi."

80'li yllardan günümüze süzülen bir hikayeye genç ve hevesli bir gazetecinin gözünden tanklk edecek; satr aralarna ilenmi olan katksz dostluu, mesleki tutkular, saf ak ve adanml tadacaksnz. Cihangir - Kuzguncuk - Brüksel üçgeninde dirilen eski anlar her daim yeniden balamann yaam döngüsünde vazgeçilmez olduunu size hatrlatacak.

Krk Nota; özgün karakterleri, uzun kahvaltlar, cesaret isteyen kararlar ve hesapta olmayan yolculuklar ile ilham veren, sürükleyici ve scak bir roman...
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 224

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 147

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Butik

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786022601

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Krk Nota"

Krk Nota
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima