Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Krlangcn Okuma Uçusu

Özdemir nce
pubblicato da Destek Yaynlar

Prezzo online:
1,05

* Tamirci, onarmc, düzeltmen huyum edebiyat dünyasnn her zaman cann skmtr. Sevilmememin nedenlerinden biri budur. Adamlarn yllardr inandklar, kullandklar dorulara, sen kalkp "Yanl!" diyorsun. Demekle kalmayp bir de kantlyorsun

* Ben yazlarmda kimi eletirdiysem adn vermiimdir, vermeyi de sürdüreceim. Çünkü benim gelecee dönük hiçbir hesabm yok, gerçekleri söylemekten baka.

* "slamn hogörüsü", "Türk hogörüsü" gibi böbürlenmelere karnm tok. Yahudi, Rum, Ermeni gibi adlarnn hakaret sfat olarak kullanld bir toplumda karnm nasl tok olmasn? Rum tohumu, Ermeni dölü, Yahudi sahtekarl! Irkç ve slamc basnn azna ve hakaret türlerine bir bakn: Nefretle korktuklar bir orgenerali Yahudi dönmesi yapmadlar m? Bunlarn tümü Osmanlc, ama padiahlarnn kaçnn anasnn Ermeni, Rum ve Yahudi olduunu unuturlar.

* Kim ki Anayasa'nn korumas altnda bulunan Devrim Yasalar'na kar çkar, o kimse Cumhuriyet dümandr.

* PKK ve Kürt Milliyetçiliine karym. Ama kesinlikle Kürt düman deilim. Sadece PKK yanda ve Kürt ovenisti olmayan vatandalarmzn kandrlmasna ve ütülmesine engel olmaya çalyorum.

Yazarn daha önce yaynevimizden çkan Direnen Cumhuriyet adl bir kitab bulunmaktadr.

nce Kapak:

Sayfa Says: 284

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 239

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Destek Yaynlar

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785857433

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Krlangcn Okuma Uçusu"

Krlangcn Okuma Uçusu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima