Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kærlighed i Cutler's Creek

Efter barske oplevelser i en krigszone har traumekirurgen Zac Cameron slået sig ned i en lille by i bjergene, hvor han arbejder på det lokale hospital. Det fungerer for ham - indtil hans chefs fortabte datter, plastikkirurgen Olivia Donaldson dukker op og forstyrrer freden. De drages uimodståeligt af hinanden, men Zac har svoret, at han aldrig vil forelske sig igen, mens Olivia ikke er fan af livet på landet, så spørgsmålet er, om de har en fremtid sammen?

Ellies bedste medicin

Doktor Mark Collins føler, at han lever på lånt tid, og han er fast besluttet på at få det meste ud af sit nye job. Det sidste gælder også for den forsigtige sygeplejerske Ellie Mackenzie, indtil hun møder Mark ...

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/10/2020

Lingua Danese

EAN-13 9789150793314

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kærlighed i Cutler's Creek / Ellies bedste medicin"

Kærlighed i Cutler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima