Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kruimeltje en de strijd om de goudmijn

Christine Linneweever
pubblicato da Kluitman Alkmaar B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
9,99

In 1999 veroverde de film Kruimeltje massaal de harten van Nederland. Zowel de film als het gelijknamige boek van Chris van Abkoude waren jarenlang zeer succesvol en geliefd. Meer dan één miljoen mensen bezochten de eerste verfilming van Kruimeltje. Bij uitgeverij Kluitman verscheen recent de 86ste druk van het boek. In 2020 is de tijd aangebroken voor het langverwachte vervolg. Kruimeltje keert terug in de bioscoop! In deze gloednieuwe film worden de hoofdrollen vertolkt door o.a. Rick Engelkes, Kim Pieters en Ilse Warringa. En bij een nieuwe film hoort natuurlijk ook een nieuw boek! In dit nieuwe avontuur is Kruimeltje eindelijk samen met zijn ouders. Ze zijn rijk en wonen in een villa. Toch is Kruimeltje niet blij. Hij mist het rumoer en de spanning van de stad. Waar Kruimeltje ook is, overal raakt hij binnen de kortste keren in de problemen. Zijn ouders weten niet meer wat ze met hem aan moeten. Daarom besluit hij samen met zijn trouwe hond Moor weg te lopen. Maar wat moet hij doen als er een oude bekende opduikt die het op hem en zijn familie gemunt heeft?

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Classici » Temi personali e sociali » Famiglia e relazioni

Editore Kluitman Alkmaar B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/09/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789020631265

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kruimeltje en de strijd om de goudmijn"

Kruimeltje en de strijd om de goudmijn
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima