Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Krumplihéjpite Irodalmi Társaság

Annie Barrows - Mary Ann Shaffer
pubblicato da Park Kiadó

Prezzo online:
6,99

A Krumplihéjpite Irodalmi Társaság cím regény elször 2008-ban jelent meg Amerikában, majd számos nyelvre lefordították, a magyar olvasókhoz 2010-ben jutott el. A zajos siker után idrl idre hírek kaptak szárnyra a történet megfilmesítésérl, és végül a filmet idén áprilisban mutatták be a Dowton Abbey cím sorozatból ismert Lily James fszereplésével. A magyarországi premier augusztus 10-én lesz a Netflix msorán.

1946 januárjában a Londonban él Juliet Ashton levelet kap egy ismeretlen férfitól a csatorna-szigeteki Guernsey-rl. A levél írója elmeséli, miért alakították meg a második világháború alatt, a német megszállás idején a Krumplihéjpite Irodalmi Társaságot, és hogyan segítette a sziget lakóit abban, hogy átvészeljék a háborút. Így kezddik a szívet melenget, varázslatos kisregény, melyben levélváltásokból, apránként rajzolódik ki elttünk a festi Guernsey-n élk humorral átsztt, embert próbáló története.

Hadd mondjam el, hogyan esett, hogy a korábbi gazdámnak adtam ki magam. Lord Tobias azért vette meg Guernsey-n a La Fort kúriát, mert biztos helyen akarta kiböjtölni a háborút.
1940 tavaszán a holmija legjavával, benne Lady Tobiasszal, be is költözött a La Fortba. És éppen amikor az utolsó képet akasztottuk a falra, megjelentek fölöttünk a német gépek, és bombázták St. Peter Portot. Lord Tobias, akit halálra rémített a zenebona, magához rendelte a jachtja kapitányát, hogy helyezze azonnal készenlétbe a hajót. Nekünk kellett felrakodni az ezüstjét, a festményeit, a csecsebecséit, és ha marad hely számára, Lady Tobiast is, hogy haladéktalanul visszatérjünk Angliába.
Én voltam az utolsó a hajópallón, és Lord Tobias üvöltött: »Siessen, ember! Siessen már, jönnek a hunok!«
És ebben a pillanatban, kisasszony, belém nyilallt, mi az én életem igazi értelme. Még nálam volt a kulcs lordsága borpincéjéhez. Eszembe jutott az a töméntelen üveg bor, pezsg, brandy, konyak, amit már nem lehetett felrakodni a jachtra és én magam, amint ott vagyok köztük egy szál magamban. Eszembe jutott, hogy nem szól többé a cseng, nem kell libériát hordanom, és Lord Tobias sem lesz többé. St, többé szolgálatba se fogok állni!
Hátat fordítottam az uraságnak, gyorsan leszaladtam a pallón, és futva tértem vissza La Fortba; onnan néztem, ahogy útra kel a jacht, Lord Tobias pedig még egyre ordít. Aztán bementem, tüzet gyújtottam, és levonultam a borospincébe. Levettem egy palack bordeaux-it, és kihúztam az els dugót, hadd lélegezzen az a bor."

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Park Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/10/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633555224

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Krumplihéjpite Irodalmi Társaság"

Krumplihéjpite Irodalmi Társaság
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima