Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wspaniaa opowie o kobiecej przyjani." New York Times"

Von Linden da mi dwa tygodnie. Bez wzgldu na to, co zrobi, w kocu i tak mnie zastrzelicie, bo tak si postpuje z agentami wroga.

11 padziernika 1943 roku brytyjski samolot szpiegowski rozbija si we Francji okupowanej przez nazistowskie Niemcy. Pilotka i pasaerka to nastoletnie dziewczyny, serdeczne przyjacióki. Obu cudem udaje si przetrwa katastrof, ale jedna zostaje przechwycona przez ruch oporu, druga dostaje si do niewoli.

Kiedy Verity wpada w rce gestapo, jest pewna, e nie ma adnych szans. Jako tajna agentka, pojmana na terytorium wroga, przeywa najgorszy koszmar szpiega. ledczy daj jej prosty wybór: ujawnienie celu swojej misji albo makabryczna egzekucja.

Czy Verity wygra walk o ycie? Czy zdradzi wrogom sekrety w zamian za swoje ocalenie? Czy bdzie na tyle odwana, by stawi czoo oprawcom? A co zrobi jej przyjacióka? Jak daleko zdoa si posun, by ocali pasaerk feralnego lotu?

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica

Editore Dom Wydawniczy Pwn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/12/2017

Lingua Polacco

EAN-13 9788377057094

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kryptonim Verity"

Kryptonim Verity
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima