Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vágyhat egy n, aki már feleség és anya, olyan férfira, aki bókokkal halmozza el, és a nt, a végzet asszonyát látja benne? Akivel lopott közös óráik alatt felszabadultnak, istennnek érezheti magát?
A középkorú, férjezett, háromgyerekes Mara életébe az olasz származású sármos ügyvéd, Matteo személyében váratlanul újra betoppan a szerelem. Bár a józan ész ezt diktálná, nem sokáig tudnak ellenállni egymásnak, a lelkiismeret-furdalást legyzi az ösztönük. És bár a vágyaik hajszolják ket egymás karjába, végül sokkal többrl lesz szó puszta szenvedélynél, szerelmesek lesznek. Lángoló, mindent elsöpr szerelem az övék.
Beteljesülhet egy reménytelennek tn szerelem? Meddig maradhat rejtve egy ilyen titok? Meddig lehet hazugságban élni? És vajon a szerelem tényleg mindent legyz?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica » Romanzi rosa » Chick lit e Rosa contemporanei , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/09/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153265

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kísértés"

Kísértés
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima