Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pienen Meeli-tytön nuket eivät koskaan seiso pystyssä, vaan ne makaavat aina sängyssä sairaina. Meelin täytyy jatkuvasti hoitaa niitä ja vakuutella nukkeja, että kyllä he tulevat terveiksi, kunhan ovat vain kärsivällisiä. Samanlainen on Meelin oma tilanne; äiti ei raaski kertoa hänelle, että lääkäri ei ole ennustanut tytölle pitkää ikää. Kun eräänä päivänä siipirikko varpunen keskeyttää Meelin nukkeleikit, Meeli tietää, mitä hänen täytyy tehdä - hän aikoo hoitaa varpusen terveeksi. Pian Meelille saapuu lisää eläinpotilaita - ja kuin ihmeen kaupalla Meelin oma kunto alkaa nousta. "Kultasydän" on Selma Lagerlöfin koskettava ja kaunis lastentarina vuodelta 1901.

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Libri Scuola , Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Natura » Scienza e tecnologia » Classici

Editore Saga Egmont Finnish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/06/2020

Lingua Finlandese

EAN-13 9788726315813

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kultasydän"

Kultasydän
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima