Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kulturdamerna - en e-singel ur Granta #7

Susanna Alakoski
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
1,45

Gatorna är döpta efter regementschefer. Adelswärdgatan,

Von Döbelnsgatan och Hohenhaussens väg. Från min arbetsplats

har jag utsikt över Oxenstiernas torg, lokalradion, Frisör Ansa och

Palermo Pizzeria. Ironiskt att sjukvårdsupplysningen placerades just

här, i detta område.

Kulturdamerna är ett bidrag ur Granta #7: Service. Granta är en tidskrift som lyfter fram starka berättelser och oväntade perspektiv. Noveller och romanutdrag samsas med reportage och självbiografiska berättelser, nyskrivet svenskt material med översättningar, och etablerade skribenter med nya röster. Svenska Granta bygger på ett nära samarbete med såväl den engelskspråkiga förlagan som det tiotal andra systerutgåvor som de senaste åren startats runt om i världen. Tidskriften utkommer två gånger om året. Ett urval texter ur svenska Granta finns även tillgängliga som e-singlar.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/11/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789100172428

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kulturdamerna - en e-singel ur Granta #7"

Kulturdamerna - en e-singel ur Granta #7
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima