Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kurtulabilirsin: Kötü Alkanlklardan Kurtulmak çin Çözüm Reçetesi

Judson Brewer
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
1,81

Hepimiz bamlla kar korunmaszz. Hatta tekrar eden davranlarmzdan kurtulamyoruz. Tekrar eden baz davranlarmzdan çok rahatszz ama bir türlü kendimize engel olamyoruz. Bazlarmz sosyal medyay sürekli kontrol ediyor, bazlarmz ölçüsüz yemek yemeye eilimli, ezildii halde aka esir olanlarla, ezdii halde ak ve pimanl ayna anda yaayanlar hastalkl ilikiler yaamaya devam ediyor

Salk tehditi kesin olmasna ramen hâlâ sigarann içine düenler bir yanda, hayat konforunu etkiledii halde içkinin küpüne düenler dier yanda Bakalarnn davranlarn kontrol etmeye kar dayanlmaz bir istek duyan bizler ise kendimizi kontrol edemeyip sürekli tekrarlamaktayz... Peki sürekli tekrarlanan alkanlklarla baa çkmak neden bu kadar zor? Bizim için salksz olduunu bildiimiz arzularn üstesinden gelmenin anahtar var m?

20 yldr bamllk bilimi aratrmalaryla çr açan, psikiyatrist ve nörobilimci olan Dr. Judson Brewer bamllklarmzn niye bu kadar inatç olduunu ve onlar nasl kontrol altna almay örenebileceimizi Kurtulabilirsin'de çok net olarak açklyor. Kurtulabilirsin, bamllk hakknda en önemli sorulara paradigma ykc cevaplar veriyor. Dr. Brewer, bamllklarmzdan kurtulabilmek adna bamllk davranlarn tevik eden süreçlere nasl kar koyabileceimizin adeta reçetesini veriyor. Alkanlk ve bamlln oluum mekanizmalarn açkladktan sonra farkndalk altrmalarnn bamllklar nasl kesebileceini anlatyor. Hasta hikâyeleri, farkndalk pratii ile ilgili kendi deneyimleri, kendi laboratuvarndan ve dier laboratuvarlardan gelen güncel bilimsel bulgular bir araya getiren Dr. Brewer, arzularmzn ötesine geçmek, stresi azaltmak ve nihayetinde daha dolu bir hayat yaamak için tam zamannda ve çok uygulanabilir bir yol sunuyor.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057950857

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kurtulabilirsin: Kötü Alkanlklardan Kurtulmak çin Çözüm Reçetesi"

Kurtulabilirsin: Kötü Alkanlklardan Kurtulmak çin Çözüm Reçetesi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima