Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kvinna i grönt

Arnaldur Indridason - Miroslav Sokcic
pubblicato da Norstedts

Prezzo online:
14,65

Reykjavik växer. Det som förut var ett sommarstugeområde utanför stan håller nu på att bli ett nytt villaområde. En dag leker en pojke i en grop där ett hus ska byggas, och hittar ett föremål som visar sig vara en bit av ett mänskligt revben. Kriminalpolis Erlendur Sveinsson får hand om utredningen, och börjar jobba utifrån antagandet att skelettet är ett halvsekel gammalt. Han kartlägger vilka som bott i området, och får upp några olika spår. Bland annat visar det sig att det levt en man i området vars fästmö försvann spårlöst någon gång under kriget. Erlendurs utredning försvåras av att nästan alla som bott i området och kan ha några minnen av den aktuella tiden är döda. Fast en gammal man kan upplysa om att en äldre kvinna som alltid är klädd i grönt, brukar synas i trakten. Har kvinnan svaret på vem som ligger begravd på platsen? Kvinna i grönt är den andra delen i serien om poliserna Erlendur Sveinsson, Sigurður Óli och Elínborg.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Norstedts

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/09/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789113113852

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kvinna i grönt"

Kvinna i grönt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima