Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Közel a tzhöz

Ryan Gattis
pubblicato da Publishdrive

Prezzo online:
9,27

  1. áprilisában Los Angeles hat napra csatatérré változott. A három és fél milliós város megmutatta a világnak, mi történik, ha a régi törvények érvényüket vesztik. A gyújtogatással, fosztogatással, rablással és gyilkossággal terhes zavargásoknak csak a Nemzeti Gárda és a hadsereg együttes ereje volt képes véget vetni a rendrség teljes kudarca után.

A munkából hazatér, ártatlan Ernesto Verát még a zavargások els napján bandatagok megtámadják. Ezzel olyan meghökkent eseménysor indul el, amely behálózza a tizenhét egyedi hangon megszólaló szerepl életét.

Regényében Ryan Gattis azoknak a szemszögébl mutatja be az eseményeket, akiket még egyetlen riporter sem szólaltatott meg: a chicano bnözk, alvilági bandatagok szemén át. Soha, senki nem kutatta és ismerte meg olyan mélységben ezeket a bandákat, mint Gattis.

A sodró lendület, filmszer regény sokkolóbb, mint a Drót, és olyan erteljes, akár a Breaking Bad -nem csak egy pörgs thriller, hanem a bosszú, hség és árulás lenygöz története, ami egyszerre Los Angelesé, és az egész Egyesült Államoké is, mely lemeztelenítve áll elttünk minden hazugságával, elítéletével és teljes történelmével együtt.

A kötetet Varró Attila mfordító és filmkritikus (Harcosok klubja, Öld meg Carter-t!) ültette át magyar nyelvre.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/06/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155514661

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Közel a tzhöz"

Közel a tzhöz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima