Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A TÖRTÉNET A VALÓSÁGBAN KEZDDIK, AHOL MINDENNEK ÁRA VAN.
A TÖRTÉNET EGY GYILKOSSÁGGAL KEZDDIK.
S A TÖRTÉNETNEK NEM LESZ VÉGE ADDIG, AMÍG A KULTÚRA HADBA NEM VONUL A HALÁL ELLEN.

Minden a valóságban kezddik, és ott is fog véget érni. Sokak élete megváltozik, egész civilizációkat sodor magával a lavina, amelyet egy fiatal n indított el. Hajtja a bosszúvágy, és még valami, amit magának is fél bevallani.
Lededje Y'breq a tetováltak kasztjába tartozik, a brén viseli családja szégyenbélyegét, és egy olyan férfi tulajdona, akinek a becsvágya nem ismer határokat. A szabadulásért kegyetlen árat kell fizetnie, a dolgokat pedig csak a Kultúra segítségével hozhatja helyre. Eközben a digitális világban tombol a háború, amelyet a holtak lelkéért vívnak. Ráadásul a mennypárti liga vesztésre áll; úgy tnik, nemsokára egy újabb, minden eddiginél véresebb és nagyobb áldozatokkal járó háború robban ki - ezúttal viszont már a valóságban.

A Közelkép Iain M. Banks Kultúra-regényeinek magával ragadó darabja. Szédít utazás a valóság és a képzelet határvidékén, egy olyan író tollából, akinek munkássága példa nélküli a science fiction történetében.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155468193

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Közelkép"

Közelkép
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima