Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Érdekes és groteszk, néha ellenállhatatlanul vicces olvasmány az emberekrl és egymáshoz fzd kapcsolataikról, valamint az embereket körülvev tárgyakról, melyek bezavarhatnak a kapcsolatok megszokott menetébe - egy bajusz, egy gomb, egy cigaretta, egy repül sznyeg, láthatatlan elefántok, vagy éppen egy nagy süttök.
A pontos, tömör, jól felépített történetekben csupán vékony határ választja el egymástól a normális"-t a misztikustól vagy furcsától. E két véglet között középen" egyensúlyozva Anna Onichimowska sajátos módon látja és láttatja a sokszor félelemmel, bizonytalansággal és varázslattal teli emberi sorsokat.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155859670

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Középen"

Középen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima