Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az iráni írón els regénye máris 14 nyelven jelent meg világszerte. A történet az iszlám forradalom utáni Iránban játszódik, ahol egy n csak fejkendben léphet ki az utcára, és bnnek számít, ha valaki amerikai zenét hallgat. Egy kis iráni faluban nevelkedik a kis Szába és ikertestvére, Mahtab. Szába élete egy csapásra megváltozik, amikor anyja és testvére számára felfoghatatlanul eltnnek az életébl. A kislány meg van gyzdve róla, hogy Amerikába emigráltak nélküle.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Tericum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/01/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155285516

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Közöttünk a tenger"

Közöttünk a tenger
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima