Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

L'art de la senzillesa

Shunmyo MASUNO
pubblicato da ROSA VENTS

Prezzo online:
6,99

Shunmyo Masuno fa per al desordre mental el mateix que Marie Kondo ha fet per al desordre domèstic -Publishers Weekly

Mitjançant 100 lliçons clares, accessibles i fàcils de posar en pràctica, aquest famós monjo budista recorre a segles de saviesa per acostar el zen a la teva vida.

Descobreix com:

- alinear les sabates quan te les treguis pot portar ordre a la teva ment

- unir les mans en posició gassho pot alleujar l'enuig i evitar el conflicte

- abaixar la forquilla als àpats, després de cada mossegada, pot fer que et sentis més agraït pel que tens

- la comprensió del concepte d'ichi-go i ichi-e pot ajudar-te a assolir una comunicació més efectiva

- plantar una flor i veure-la créixer pot ensenyar-te a acceptar el canvi

- gaudir d'una posta de sol pot fer que cada dia sigui especial

Amb les pràctiques diàries aprendràs a trobar la felicitat sense buscar experiències extraordinàries sinó fent petits canvis en la teva vida, obrint-te a sentir més pau i calma interior.

Relaxa't i troba la felicitat enmig d'aquest món modern i caòtic, simplifica la teva vida amb la saviesa mil·lenària zen.

Shunmyo Masuno és el sacerdot principal d'un temple budista zen del Japó, de més de 450 anys d'antiguitat. És també un guardonat dissenyador de jardins zen que treballa per a clients arreu del món, i exerceix de professor de disseny ambiental en una de les principals escoles d'art japoneses. Ha impartit moltes conferències en diferents fòrums, com ara l'Escola de Disseny de Harvard, la Universitat de Cornell o la Universitat de Brown.

Dettagli down

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Rosa Vents

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/09/2019

Lingua Catalano

EAN-13 9788417627591

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "L'art de la senzillesa"

L
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima