Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

L'expedició al baobab

Wilma Stockenstrom
pubblicato da Quaderns Crema

Prezzo online:
6,99

Enmig del paisatge desèrtic de l'interior de Sud-àfrica, una antiga esclava busca recer dins d'un forat en el tronc d'un baobab gegantí. Per primera vegada a la vida, és mestressa del seu temps, del seu cos, dels seus pensaments, i en la solitud del refugi recorda el seu periple vital: com la van capturar quan era petita, la violència que va patir a les mans dels seus amos, les criatures que li van prendre dels braços tan bon punt les va haver deslletat, la dura vida de serventa en una ciutat portuària, el viatge amb el seu darrer propietari, la fugida. El baobab, interlocutor imaginari, serà l'únic testimoni del seu relat punyent, una mena d'"alter ego" en l'escorça del qual gravarà les seves reflexions i deixarà constància de les seves vivències. Escrita amb un estil sofisticat i ple de lirisme que J.M. Coetzee va traslladar magistralment de l'original afrikaans a l'anglès, L'expedició al baobab és una faula inoblidable sobre el desarrelament i l'opressió en què ressonen els moments més foscos de la història sud-africana. "Una de les exploracions de l'experiència femenina més imaginatives i poètiques de la literatura contemporània". J.M. Coetzee , Premi Nobel de Literatura "Aquesta petita obra mestra, més que una novel·la, és un monòleg interior que ens il·lustra sobre l'esclavitud, l'opressió, la condició femenina, la identitat, la història del continent africà i la natura mateixa". Publishers Weekly

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Quaderns Crema

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/03/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788477276302

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "L'expedició al baobab"

L
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima