Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

L'home del calendari

Carles Bellver Torlà
pubblicato da Editorial Tria

Prezzo online:
5,90

El 4 de novembre de 2007, Charles Beauvoir escriu a Carles Bellver per encomanar-li la publicació dels seus diaris. Tot i que l'escriptor no se sent obligat, ni de bon tros, a executar l'excèntrica voluntat de Beauvoir, hi farà un cop d'ull, en llegirà les primeres frases i, en un tres i no res, la curiositat el vencerà...

Les anotacions s'inicien el setembre de 2001, quan Beauvoir va marxar de París a Szohôd, capital de la república imaginària de Bordúria, per exercir com a professor visitant en una denominada "Escola d'Alts Estudis". I acaben el maig de l'any següent, quan va fugir del país a corre-cuita, esglaiat per la situació d'amenaça bèl·lica que s'hi vivia.

L'home del calendari és també el cinquè llibre de relats de Carles Bellver Torlà, en el qual la potència narrativa del castellonenc -que evoca els noms de Pere Calders, Joan Perucho, H. P. Lovecraft o Boris Vian- arriba a la seva cota més alta.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Editorial Tria

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/05/2015

Lingua Catalano

EAN-13 9788492912223

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "L'home del calendari"

L
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima