Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Assegut en una taula d'un cafè de Lahore, Pakistan, el jove Changez narra la seva vida a un ciutadà nord-americà que acaba de conèixer. Estudiant brillant, jove promesa d'una multinacional i amant de l'elegant Erika, Changez representava el somni de l'immigrant nord-americà fins que l'atemptat de l'11 de setembre sacseja la seva vida: la desconfiança i el racisme creixent faran que Changez comenci a sentir-se expulsat de la vida occidental i l'arrossegaran a una profunda reflexió sobre l'encaix entre les seves arrels i el món on viu. A través d'un monòleg captivador i vertiginós, el jove exposarà les claus que expliquen la fractura actual entre orient i occident. L'integrista reticent és un terratrèmol literari decidit a radiografiar el món on vivim. "He de recomanar L'integrista reticent per mil·lèsima vegada. És una novel·la tan punyent i ben aconseguida que fa que agraeixis ser lector." Junot Díaz "Alguns llibres són actes de coratge. El que ha fet Hamid amb aquest llibre és extraordinari." The Washington Post "Breu, fascinant i discretament furiosa. Un encert clamorós." Sydney Morning Herald "L'integrista reticent continua sent una lectura de plena vigència, que ens força a mirar la nostra realitat amb ulls d'estranger i a reflexionar sobre el sentit de la pertinença, del sentir-se autòcton en un món globalitzat. Mohsin Hamid ens col·loca en la incomoditat d'haver de prendre partit." Albert Forns, Diari Ara "L'integrista reticent és una novel·la valenta, amb la fluïdesa d'un relat policial i una notable clarividència política." Cultural / El Mundo

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Edicions Del Periscopi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/12/2017

Lingua Catalano

EAN-13 9788417339050

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "L'integrista reticent"

L
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima