Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

La Brigada Lluminosa

Kameron Hurley - Marina Vidal
pubblicato da Mai Més

Prezzo online:
9,49

L'autora de The Stars are Legion i guanyadora de dos Hugos ens porta una nova novel·la trepidant de ciència-ficció sobre una guerra futurista en què els soldats són transformats en llum per transportar-los al front de Mart. "Van dir que la guerra ens convertiria en llum. Volia formar part dels herois que ens donarien aquest món millor." La Brigada Lluminosa. Així és com els soldats que lluiten en la guerra contra Mart anomenen els que tornen diferents. Tothom queda transformat pel que la corporació els ha de fer per convertir-los en llum. Els que sobreviuen aprenen a cenyir-se a les instruccions de la missió, passi el que passi realment durant el combat. Dietz, que acaba d'arribar a la infanteria, comença a experimentar salts de combat que no coincideixen amb els de la seva secció. I els mals salts que fa expliquen una història de la guerra que no encaixa amb el que el comandament corporatiu vol fer creure a les tropes. "Una combinació de Tropes de l'espai i Al límit de l'endemà. Un futur dur i terrible on les guerres són entre corporacions i la seva maquinària ens tritura a tota la resta, però on hi ha espai per a l'esperança, i herois, i una crida a tots nosaltres a ser llum en èpoques fosques. El control de les diferents línies temporals és realment impressionant. Hurley aconsegueix que el que devia ser un llibre tremendament difícil d'escriure sembli senzill, i no es faci mai avorrit." Rebecca Roanhorse, autora d' El rastre del llamp.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza

Editore Mai Més

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788412160031

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "La Brigada Lluminosa"

La Brigada Lluminosa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima