Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Eddy De Clercq, deejay, muziekpionier en medeoprichter van club RoXY, vertelt in Laat de nacht nooit eindigen openhartig over zijn muzikale leven en zijn fascinatie voor het extravagante nachtleven. Bij alle muziekstijlen die hij omarmt en bij een groot publiek bekendmaakt, zoals Belgian popcorn, disco, new beat, house en techno, creƫert hij steeds een eigen wereld die een speciale mix aan bezoekers trekt met een verlangen naar die eindeloze nacht. Die feestgangers moeten aanvankelijk wennen aan de nieuwe, onbekende muziek die De Clercq introduceert, maar als een muzikale zendeling leert hij Nederland dansen ook op house.
Zo verwierf hij bijnamen als `godfather van de Nederlandse dance' en `Professor Party', maar uit dit levensverhaal blijkt dat hij veel meer is dan dat.

Dettagli

Generi Musica » Altri stili e generi

Editore Bas Lubberhuizen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/11/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789059374553

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Laat de nacht nooit eindigen"

Laat de nacht nooit eindigen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima