Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Laitakaupungin lilja

Catherine Cookson
pubblicato da Saga Egmont Finnish

Prezzo online:
0,00

Vanhan tavaran kauppias Raggie Aggie pelastaa kadulta Millie-tytön, jonka äiti on joutunut vankilaan. Äiti kuitenkin tekee itsemurhan välttääkseen elämän katuprostituoituna. Aggie päätyy kasvattamaan Millien kuin oman lapsensa. Millie kasvaa hurmaavaksi nuoreksi naiseksi, joka herättää huomiota missä ikinä liikkuukaan. Myös Aggien toinen kasvattilapsi, Ben, on iskenyt silmänsä Millieen. Catherine Cooksonin "Laitakaupungin lilja" on historiallinen rakkausromaani, joka kuvaa myös alempien yhteiskuntaluokkien elämää 1800-luvun Englannissa.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica , Romanzi e Letterature » Fiabe, miti e leggende

Editore Saga Egmont Finnish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/02/2020

Lingua Finlandese

EAN-13 9788726156409

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Laitakaupungin lilja"

Laitakaupungin lilja
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima