Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Als er minder woorden zijn begrijp je misschien meer. Op een dag heeft de boer er genoeg van, of het is hem allemaal teveel. Hij verlaat zijn boerderij en gaat op stap. Zijn broer blijft achter, alleen met de koeien. De wereld is groot en gaat maar langzaam aan hem voorbij, op een trekker gaat alles veel sneller. Maar er is ruimte. Vrijheid. Lucht. Vreemd dat het zo rustig is. Miljoenen mensen in de steden maar niemand die tussen de dorpen loopt. Koeienharen aan roestig prikkeldraad, nog van vorig jaar, nu staan de dieren nog op stal. De boer, zijn broer, een ontmoeting. De wereld draait verder, stappen rijgen zich aaneen, het is hooitijd, het wordt herfst. De eerste koude nacht. 's Morgens is het gras nat en er hangen draden tussen de halmen, en als je op je knieën gaat zitten zie je een zilveren zee. De laatste zwaluwen, de kraanvogels. Een jaar voorbij. Het gras ligt op zolder, de koeien staan op stal, de sneeuw valt en smelt, het gras wordt groen, de lente komt. De eerste koude nacht. 'Löffler schrijft in een bijzondere en betoverende stijl, net zoals een boer het land bewerkt: gedecideerd, efficiënt en zonder opsmuk, maar wel met een groot gevoel voor rauwe schoonheid en prachtige eenvoud.'

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Uitgeverij Marmer B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/10/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789460688010

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Land weg"

Land weg
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima