Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Da den berømte kunstner Aunt Fanny Adams fra den lille by Shinn Corners findes myrdet, falder mistanken hurtigt på vagabonden Josef Kowalczyk. Der opstår hurtigt lynchstemning i den lille by, men Dommer Shinn og hans gæst Johnny Shinn insisterer på, at sagen skal prøves ved retten. Efterforskningen afslører flere spor, der kunne tyde på, at morderen er en helt anden.

"Landsby i oprør" er forfatterpseudonymet Ellery Queens første krimi, der ikke også handler om den fiktive detektiv Ellery Queen. Ellery Queen er både en fiktiv karakter og et fælles pseudonym for to fætre fra Brooklyn, New York - Daniel Nathan, alias Frederic Dannay, og Manford Emanuel Lepofsky, alias Manfred Bennington Lee - som sammen skrev mere end 30 romaner og flere novellesamlinger under Ellery Queen-pseudonymet. Den fiktive Ellery Queen er krimiforfatter og amatørdetektiv, og han bistår sin far, der er politiinspektør i New York, med at løse forvirrende mordgåder.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Rosenkilde

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/07/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788711787991

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Landsby i oprør"

Landsby i oprør
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima