Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

I den vestlige ende af hovedstaden fødes i 1945 en dreng, som kommer til at grundlægge et fodbolddynasti. Finn Laudrup har ligesom sønnerne Michael og Brian et enestående talent,
som det bliver hans livs udfordring at forvalte.

De tre tryllebinder gennem fire årtier danskerne med deres evner på fodboldbanen. Undervejs oplever de
sportens mørkeste sider: kynisme, heltedyrkelse, had og forventningspres. Udfordringer, de tackle på hver sin måde. Men stridigheder fører til brud med både klubber og landshold - som brødrene senere vender hjem til og løfter til dets største præstationer nogensinde.

Bag spillerne står de kvinder, der holder slægten sammen trods pres, rejser og rygter. Laudrup - et fodbolddynasti er den sande historie om familien, der begejstrede en nation og lagde verden for deres fødder.

Dettagli

Generi Sport » Calcio , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/04/2010

Lingua Danese

EAN-13 9788711429655

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Laudrup. Et fodbolddynasti"

Laudrup. Et fodbolddynasti
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima