Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De wereld van magie is fascinerend en mysterieus. 'Leren goochelen: voor beginners en goochelprofs' dient als toegangspoort tot deze wonderbaarlijke kunst. Of je nu net je eerste goocheltrucs leert of al gevorderde technieken onder de knie hebt, dit boek biedt je diepgaande inzichten en waardevolle begeleiding. Leer hoe je een publiek kunt betoveren, illusies kunt beheersen en de geheimen van grote goochelaars kunt ontrafelen. Met 'The Essential Guide to the World of Magic' krijg je niet alleen praktische tips en trucs, maar ook de nodige achtergrondkennis om magie in al zijn facetten te begrijpen en zelf een ware meester in de goochelkunst te worden.

Dettagli down

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito , Famiglia Scuola e Universit√† » Educazione, Scuola e Universit√†

Editore Epubli

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/12/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9783758440724

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Leer magie"

Leer magie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima