Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Leer snowboarden

C. Oach
pubblicato da epubli

Prezzo online:
5,49

Verse poedersneeuw, het geluid van het board dat over de piste glijdt en het gevoel van vrijheid - dat is snowboarden. Leren snowboarden: de beginnersgids' is je ticket naar deze opwindende wereld. Dit boek leert je niet alleen de basis van het snowboarden, maar bereidt je ook mentaal en fysiek voor op je eerste pogingen op het board. Leer hoe je de juiste uitrusting kiest, hoe je je eerste bochten maakt en hoe je veilig en zelfverzekerd de piste op gaat. Ga met ons mee op deze reis en ontdek zelf het plezier van snowboarden.

Dettagli down

Generi Sport » Altri sport

Editore Epubli

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/12/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9783758437236

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Leer snowboarden"

Leer snowboarden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima