Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In `Leerlaren in Topeka' laat Ben Lerner, auteur van `Het vertrek van station Atocha' meesterlijk zien hoe nieuw rechts zijn oorsprong vindt in de verveling van Amerikaans voorstedelijk tienerbestaan. In `Leerjaren in Topeka' van Ben Lerner doet Adam Gordon halverwege jaren negentig eindexamen in Topeka, Kansas. Zijn ouders zijn beroemde psychotherapeuten; de gesprekken 's avonds aan de eettafel zijn indringend. Op school geniet Adam enige faam als debater, als aspirant-dichter en als gewichtheffer. Hij is ook een van de leerlingen die de zonderlinge klasgenoot Darren bij wijze van experiment in hun `coole' kliekje opnemen. Zijn aanwezigheid op een van de tienerbacchanalen die Adam in het weekend bezoekt, zal desastreuze gevolgen hebben. `Leerjaren in Topeka' is het wordingsverhaal van ons huidige politieke moment. Lerner laat op meesterlijke wijze zien hoe het nieuwe rechts zijn oorsprong vindt in de verveling van een Amerikaans voorstedelijk tienerbestaan. Bovenal is dit het verhaal van een Amerikaanse familie: van twee ouders die het beste willen voor hun enig kind, dat op zijn beurt nauwelijks kan wachten om Topeka voorgoed achter zich te laten.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/11/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789025457990

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Leerjaren in Topeka"

Leerjaren in Topeka
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima