Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az év ifjúsági könyve! - Teen Vogue

Egy összetört szív.
Egy megfizetend adósság.
Egy vérre men játék.

Donatella Dragna a Caraval varázslatos világában végleg megszabadult zsarnok apjától, és a nvérét, Scarlettet is megmentette egy baljós házasságtól. Lenne mit ünnepelnie a Dragna-lányoknak - de Tella még nem szabad.
Még a játék eltt, végs kétségbeesésében egyezséget kötött egy bnözvel, és most olyasmivel tartozik neki, amit eddig soha senki nem tudott megszerezni. Ki kell derítenie a Caraval mester, Legend valódi nevét! Erre csak egyetlenegy esélye van: ha megnyeri a Caravalt.
Tella tehát második alkalommal is beleveti magát a legendás versengésbe, és ezzel keresztezi egy gyilkos trónörökös útját, belebonyolódik egy elátkozott szerelembe, valamint a titkok kusza hálójába amivel bajba sodorja Scarlettet is.
A Caraval mindig is bátorságot, ravaszságot és áldozatokat követelt. Ám ezúttal még többet kér a játék: ha Tella nem tudja teljesíteni, amit az alkuban ígért, és nem szolgáltatja ki Legend igazi nevét, mindent elveszít - talán még az életét is. De ha nyer, Legend meghal, és a Caraval örökre megsemmisül.

Isten hozott újra a Caravalban a játék még csak most kezddik igazán!

Dettagli

Generi Non definito

Editore Kolibri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634375487

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Legendary"

Legendary
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima