Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A 84 éves Maurice Hannigan egy ír kisváros szállodájának bárjában üldögél. Az ids gazda egyedül van, mint mindig, de ez a nap mégis más, mint a többi. Húzz mellé egy széket, és tartsd készenlétben a poharad, mert Maurice végre kész arra, hogy elmesélje az életét!
Az este folyamán öt pohárköszöntt mond öt olyan emberre, akik nagyon sokat jelentettek neki, legyen szó halott családtagokról, eltávolodott gyermekekrl, régi szerelmekrl. A megrendít történeteken keresztül - mélyre fojtott örömökrl és bánatokról, egy titokban tartott tragédiáról és egy soha be nem vallott, de mindent elsöpr szerelemrl - egy vidámsággal és szomorúsággal, diadalokkal és tragédiákkal teli élet tárul elénk. Maurice Hannigan csodálatosan szívmelenget és zeng hangja még azután is sokáig velünk marad, hogy mindent elmondott, amit el lehetett.

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Anziani e terza età

Editore Pioneer Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/03/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155435713

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Legvégül"

Legvégül
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima