Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy feldúlt, fiatal lány indul haza éjjel egyedül egy szórakozóhelyrl a kihalt Balaton-parti fasorban. Mikor meglátja a közeled fényszórókat, elször nagyon megörül. De aztán Kardos Júlia, az évek óta magányosan él negyvenes nyomozó képtelen szabadulni múltjától, hiába menekül elle a Balatonhoz, a feldolgozatlan traumák oda is utánajönnek. Pedig muszáj lesz összeszednie magát. Mert a fagyos februári tó egy fiatal lány holttestét dobja ki magából. És ez még csak a kezdet.A szálak egy jómódú családhoz vezetnek, ahol a jólét és a tökéletes család látszata mögött sötét titkok rejtznek. Egy apa, egy anya, egy fiú. Egy család. De mi tartja egyben? És mi szakítja szét? És mi van, ha a család csak egy szó?

Egy több száz lájkot és szívecskét begyjt poszt, egy cirádás ezüstkeretbe szuszakolt, mosolyba merevedett pillanat az elektromos kandalló feletti polcon. És mi van, ha már nincs is? És mi van, ha soha nem is volt?

A történet West coast címmel korábban folytatásokban jelent meg online, és hamarosan ezrek olvasták a péntek esténként megjelen részeket. A Légy/ott ennek a nagy siker sorozatnak a kibvített változata.

A szerznek ez az els nyomtatásban megjelen krimije. 2020 nyarán Paranoia cím novellájával - több mint száz pályam közül - az els helyezést nyerte el a PRAE Kiadó Krimi ma" elnevezés pályázatán.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Erawan Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/12/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155652981

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Légy/ott"

Légy/ott
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima