Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hiszek abban, hogy az emberek többsége elbb vagy utóbb felteszi magának azokat a kérdéseket, amelyek a születéssel, halállal, létezéssel és elmúlással foglalkoznak. Szeretnék segíteni nekik - a keresknek - abban, hogy saját életutam és a szakmai háttér bemutatásán keresztül egy olyan látásmódot ébresszek fel bennük, ami a dolgok mögé látással új megvilágításhoz helyezheti életük eseményeit.
A sorsfordító történéseink ugyanis nem a véletlenek szerencsés vagy szerencsétlen egymásra hatásai következtében alakulnak ki. Minél több ismeretanyagunk van, annál nagyobb a választási lehetségünk, a szabadságunk. Lelki küzdelmeinknek nem az a célja, hogy elpusztítsuk magunkat vagy másokat, hanem az, hogy megérthessük, mi miért történik vagy nem történik meg az életünkben.
Könyvem hasonlóan épül fel, mint egy puzzle kép: sok, kicsi, önmagában csak egy kicsit mutató részképbl. Ezeket ha valaki szépen egymáshoz illesztgeti, eljuthat a teljes kép - önmaga - felismeréséig. Az igazi kérdés az, hogy ki mit gondol vagy nem gondol a saját életérl
Hasznára lehet laikusnak és szakembernek egyaránt, mert tartalmazza azokat a módszereket, amik segítségül hívhatók a magunkra találás nehéz, fáradtságos útján.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/11/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803444

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Lelki Aikodo"

Lelki Aikodo
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima