Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lelki köldökzsinór

Raffai Jen - Vollner Judit
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
7,99

Sikerkönyvet tart a kezében a tisztelt Olvasó! Korszakalkotó felfedezést ismerhet meg, az anya-magzat kapcsolatanalízist. Lehull a lepel a fogantatás és várandósság misztériumáról, titkokra láthatunk rá. Megismerhetjük az intelligens magzatot", a kapcsolatképes pici emberkét, aki képes reagálni a mama üzeneteire, st kezdeményezi ezt, boldog ellazultságban tudja élvezni az édesanyjától kapott biztonságot, tud jelzéseket adni, sírni, megijedni, szenvedni, tiltakozni, kötdni.Hogyan születik a lélek?Ahogyan maga a kapcsolat a baba és a mama között. Izgalmas, meglep és megindító történetek adnak hírt arról, mi minden tud megtörténni ebben az intim világban. Megismerhetjük tizenöt várandós édesanya élményeit, a kisbabájával egymásra találás örömét, a formálódó, ersöd köteléket, amely minden késbbi emberi kapcsolat smintája, a bizalom, biztonság, életöröm és életszeretet forrása.Olvassuk kíváncsian, nyitott szívvel, befogadó lélekkel: a kapcsolatanalízis egy élet reményteli jövjének bölcsjét ringatja

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help » Malattia

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/02/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632274348

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Lelki köldökzsinór"

Lelki köldökzsinór
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima