Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Roena u Engleskoj vrijeme Prvoga svjetskog rata, Leonora je po svemu neobina djevojica: posvuda je prate mitska bia sidhesi, a sebe doživljava poput konja. Nastojei je ukrotiti, bogati je roditelji šalju asnim sestrama na školovanje, no Leonora bježi u Pariz i ondje zapoinje osebujnu slikarsku karijeru. Tridesete provodi u turbulentnoj vezi s jednim od zaetnika dadaizma i nadrealizma Maxom Ernstom, a kad njega odvedu u logor, Leonora završi u psihijatrijskoj bolnici. No ni strašne terapije kojima je podvrgnuta u njoj ne ubijaju žudnju za umjetnošu. Kad upozna meksikog diplomata Renata Leduca, odlui napustiti Europu razdiranu ratom i odlazi s njim u Meksiko. Premda se isprva teško snalazi u stranoj zemlji, upravo ondje doživljava svoju punu umjetniku afirmaciju.
U romansiranoj biografiji Leonore Carrington, jedne od najistaknutijih nadrealistikih slikarica i spisateljica, Elena Poniatowska izvanredno oslikava život umjetnice koju je upoznala još u pedesetima. Leonora je knjiga o ženi nevjerojatne energije i ekscentrinoga karaktera kroz iji su život prošli svi važni nadrealisti 20. stoljea.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Autobiografie e biografie letterarie

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/10/2017

Lingua

EAN-13 9789532668247

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Leonora"

Leonora
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima