Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Leoparden jagar i mörkret del 2

Wilbur Smith
pubblicato da Saga Egmont Swedish

Prezzo online:
6,99

Zimbabwe blir ett eget land, och Craig Mellow kan återvända till familjens gård. En tid som borde vara lycklig för Craig blir allt mörkare, när gamla stridigheter mellan stammar blossar upp. Genom en konspiration blir Craig av med sin jord. Men han får en oväntad allierad i sin fiendes fästmö ... Wilbur Smith (f. 1933) är en sydafrikansk författare som skapat succéer som När lejonet äter och släktkrönikan om familjen Courtney. Smith skildrar ofta den afrikanska kontinentens historia i sina romaner, som både innehåller äventyr och romantik.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fiabe, miti e leggende » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli storici

Editore Saga Egmont Swedish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/06/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9788711762196

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Leoparden jagar i mörkret del 2"

Leoparden jagar i mörkret del 2
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima