Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ismeretlen múlt. Családi titok. Megannyi megválaszolatlan kérdés és a nagyon veszélyes igazság."

A tízesztends Verónica szülei holmija közt talál egy fényképet egy kislányról, akit korábban még sosem látott, de ösztönösen nem faggatózik. Az eset után úgy érzi, hogy az otthoni szomorúság, a viták és csendek mögött valami komoly titok, mély fájdalom lappang, amirl senki sem akar beszélni. Évek múltán a kamasz Verónica elhatározza, kideríti, ki lehet az a kislány.

Clara Sánchez sajátja az elbvöl stílus és az üde hangnem. Ironikus látásmódjában a melankólia és a kíméletesség elveszi a kegyetlenség élét." Le Nouvel Observateur

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Park Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/01/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633552711

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Lépj be az életembe"

Lépj be az életembe
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima