Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Schaken, het koninklijke spel, fascineert al eeuwenlang mensen van alle leeftijden en culturen. Leer schaken: van beginner tot schaakmeester' is je allesomvattende gids om de diepten en fijne kneepjes van dit tijdloze spel te ontdekken. Dit boek neemt je stap voor stap mee door de basis, van de eerste zetten tot geavanceerde strategieën die zelfs de meest ervaren spelers zullen uitdagen. Met illustratieve voorbeelden, duidelijke uitleg en praktische oefeningen leer je je tegenstanders te slim af te zijn, je techniek te verfijnen en jezelf op weg te helpen om een schaakmeester te worden.

Dettagli down

Generi Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università , Hobby e Tempo libero » Quiz e Giochi » Scacchi

Editore Epubli

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/12/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9783758440762

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Leren schaken"

Leren schaken
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima