Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Leven als Gort in Frankrijk - Ilja Gort
Leven als Gort in Frankrijk - Ilja Gort

Audiolibro Leven als Gort in Frankrijk

Ilja Gort
pubblicato da Vrije Uitgevers, De

Prezzo online:
7,99

Ilja Gort kocht in 1994 een vervallen wijnkasteel bij Bordeaux. In tien jaar tijd wist hij dit op te bouwen tot een succesvol wijnbedrijf. Zijn La Tulipe-wijnen winnen hoge onderscheidingen op internationale wijnconcoursen. Over de beginperiode en de opbouw van zijn Ch√Ęteau La Tulipe schreef Gort Leven als Gort in Frankrijk, een buitengewoon humoristisch boek waarvan inmiddels meer dan 100.000 exemplaren zijn verkocht. Op geestige wijze beschrijft hij het reilen en zeilen op een Frans wijnchateau. Hij onthult zorgvuldig bewaarde geheimen over wijn en doet intieme ontboezemingen over de verwezenlijking van een droom. Soms luchthartig, soms emotioneel, maar altijd oprecht. Een heerlijk boek en een absolute aanrader voor iedere Frankrijkliefhebber.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Vrije Uitgevers, De

Formato Audiolibro

Durata 06:41.40

Pubblicato 01/07/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789082958775

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Leven als Gort in Frankrijk"

Leven als Gort in Frankrijk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima