Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Leven met wijsheid en compassie
Leven met wijsheid en compassie

Leven met wijsheid en compassie

David Dewulf
pubblicato da Lannoo

Prezzo online:
14,99

Mindfulness is en blijft erg populair. David Dewulf, een van de grondleggers van mindfulness en compassie in de Lage Landen, brengt in dit boek een toegankelijke introductie. Hij slaat een brug tussen de inzichten uit het Oosten en de Westerse psychologie en Mind/Body- geneeskunde, verdiept zich in de principes die ten grondslag liggen aan mindfulness en toont hoe deze ons vandaag kunnen helpen om gelukkiger te zijn en beter om te gaan met stress, piekeren, boosheid en depressieve gevoelens. Bij het boek horen 12 online meditatieoefeningen waarmee je de technieken uit het boek meteen in de praktijk kunt brengen.

Dettagli

Generi Esoterismo e Astrologia » Occulto , Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito » Alimentazione e Diete

Editore Lannoo

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 22/03/2022

Lingua Olandese

EAN-13 9789401430609

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Leven met wijsheid en compassie"

Leven met wijsheid en compassie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima