Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Leviatán bukása

James S. A. Corey
pubblicato da Fumax

Prezzo online:
11,99

A kilencedik kötettel lélegzetelállító lezárásához érkezik a The Expanse tévésorozatnak is alapot adó Térségciklus, ami a Hugo-díj legjobb sorozat kategóriáját is elnyerte! A laconiai birodalom válságban van az uralkodó, Winston Duarte eltnése után. Ráadásul feléledt az si ellenség is, amely elpusztította a kapuépítket, és a világmindenség így újra veszélybe kerül. Az Adro halott rendszerében Elvi Okoye egy tudományos küldetés élén bármi áron igyekszik kideríteni, kik, vagy mik lehettek a kapuépítk, és mi semmisíthette meg ket, még ha ezzel menthetetlenül be is sározza magát. A kíméletlen Aliana Tanaka ezredes parancsot kap, hogy bármi áron kerítse el az eltnt uralkodót. A Rocinante fedélzetén pedig James Holden és legénysége minden erejét beveti azért, hogy az idáig vezet események romjaiból új jövt kovácsoljanak az emberiség számára, miközben nem is sejtik, hogy a megállíthatatlan Tanaka csak egy lépéssel jár mögöttük. De vajon sikerülhet-e az, ami a történelem során még soha: a túlélés érdekében egyesítheti-e az emberiség az erit a felfoghatatlanul idegen ellenségekkel szemben? Ahogy egy bolygóközi kalandot megírni érdemes." George R. R. Martin

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/12/2022

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634702757

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Leviatán bukása"

Leviatán bukása
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima