Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lidérc üli pénzét

T. H. Fabling
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
6,89

A dúsgazdag bankárt milliós sikkasztással vádolják. Mieltt tisztázhatná magát, az ügyre egy pisztoly lövedéke tesz pontot. Illetve vesszt - úgy tnik, az erszakos halál ragályos.
A történelem egyik butácska, de érdekes kérdése a mi lett volna, ha...
Mi lett volna, ha a kurucok megnyerik a trencséni csatát? A kedves olvasó belekukkanthat a történelem néhány valódi alakjának valóban megtörtént történetébe és fiktív életébe, cselekedeteibe. Ellátogatunk a csata helyszínére, egy hangulatos soproni fogadóba, a francia király udvarába, a Bakony rengetegébe. Közben az is kiderül, a Sztrugackij testvéreknek igaza van: Nehéz Istennek lenni.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Narrativa d'ambientazione storica » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153371

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Lidérc üli pénzét"

Lidérc üli pénzét
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima