Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kersverse ouders komen er meestal snel achter: niet alleen je leven, maar ook je relatie verandert enorm. Veel ouders willen hun partner dan ook regelmatig achter het behang plakken. Maar is dit onvermijdelijk? Hoe hou je je relatie eigenlijk leuk? Journaliste Jancee Dunn doet verslag van haar soms hilarische missie om haar post-babyhuwelijk te redden. Ze duikt in het recentste relatieonderzoek, raadpleegt relatie- en sekstherapeuten en gaat zelfs te rade bij een gijzelingsonderhandelaar van de FBI. Wat blijkt: als je een veeleisende derde partij aan je gezin toevoegt, moet je je relatie opnieuw uitvinden. Het goede nieuws? Het kan! Door Dunns eerlijke (en geestige) stijl biedt dit boek herkenning én erkenning, ook voor de partner achter het behang. 'Dunn schrijft rechtdoorzee, is grappig, deelt eerlijk haar privéleven én geeft advies.' THE WASHINGTON POST 'Dit boek is écht goed. En leuk! Wat een krachtige combi.' Marina van der Wal, opvoedkundige en auteur 'Dit boek is een véél beter kraamcadeau dan weer zo'n hydrofiele doek.' JEZEBEL

Dettagli

Generi Politica e Società » Donne » Maternità , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Consigli per i genitori

Editore Maven Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/05/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789492493170

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Liefde in tijden van luiers"

Liefde in tijden van luiers
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima