Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Liefde, leven, lama's
Liefde, leven, lama's

Liefde, leven, lama's

Hilary Fields
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
9,49

Een hartverwarmend verhaal vol vriendschap, romantiek, zelfontplooiing en ook wat lamadrama! Nadat Merry Mannings droom van Olympisch goud voorgoed is verwoest door een iets te intieme ontmoeting met een spar, belandt de voormalig ski-kampioene bij toeval in een carrière als reisjournalist. Maar in plaats van luxe reisjes maken en daarover schrijven, krijgt ze de opdracht om de blog `Doe mij vooral niet na' te starten. En hiervoor `mag' ze afreizen naar een afgelegen lamaboerderij New Mexico
Al snel zit ze tot over haar oren in de alpaca's, lama's en geiten, en alle geuren en kleuren die daarbij voor te stellen zijn. Maar de Last Chance Llama Ranch - en een bepaalde brute cowboy - beginnen haar meer en meer te bekoren. En Merry ontdekt dat het boerenleven (met alle bijbehorende viezigheid) misschien wel precies is wat ze altijd heeft gemist

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 08/06/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789044932744

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Liefde, leven, lama's"

Liefde, leven, lama
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima