Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Liefde met een parasolletje

Abby Clements
pubblicato da HarperCollins Holland

Prezzo online:
5,99

Wanneer de zussen Imogen - fotograaf, wereldreizigster - en Anna - moeder, marketeer -, de ijswinkel van hun grootmoeder erven, staan hun werelden op hun kop. Een ijswinkel aan de kust van Engeland, met slechte online reviews en iets te veel bezoekjes van de Voedsel- en warenautoriteit is niet precies waar ze op zaten te wachten. Hoe gaan twee onervaren zussen hun oma's nalatenschap redden? Terwijl Imogen de salon draaiende probeert te houden, vliegt Anna naar Italiƫ om ambachtelijk Italiaans ijs te leren maken. En ze komt met veel meer terug dan alleen recepten... Liefde, geheimen en sorbets: de perfecte zomerse read! 'Briljant geschreven verhaal over zussen, familiebanden en liefde.' - I Heart Chick Lit 'Nog lang nadat je dit verhaal uit hebt, zal er een brede glimlach op je lippen staan.' Bookworm ink

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/07/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789402752557

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Liefde met een parasolletje"

Liefde met een parasolletje
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima