Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Liever verliefd

Sophie Kinsella
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
9,99

Na een datingappfiasco onderbreekt Ava haar zoektocht naar de ware en reist ze vastberaden om haar boek af te maken naar een Italiaans toevluchtsoord voor schrijvers. De schrijversretraite is de ideale plek om te ontsnappen, ze mag niet eens haar echte naam gebruiken. Als 'Aria' ontmoet ze 'Dutch', een man die te mooi lijkt om waar te zijn. Ze duiken halsoverkop in een relatie, omringd door het azuurblauwe water van de Mediterrane kust. Maar dan moeten hun echte identiteiten, Ava en Matt, terugkeren naar Londen. Terwijl de fantasie uit elkaar spat, ontdekken ze hoe verschillend hun leven is...

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei , Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789044361025

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Liever verliefd"

Liever verliefd
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima